Josya Sijmonsma

Als docent ‘Medical Taping’ en ‘Mobiliserende Gewrichtstherapie voor Sportverzorgers’ bij Massage- en Opleidingsinstituut Libosan, wil ik mij graag even voorstellen.

Mijn opleiding Fysiotherapie ronde ik af in 1985. Zoals iedereen in dit vak, heb ik daarna de nodige specialisaties gedaan. Vanwege mijn brede interesse voor het vak zijn mijn specialisaties divers, zoals manuele lymfdrainage, manuele therapie en triggerpointtherapie, maar ook shiatsu en meridiaantherapie.

Eind jaren ’90 was ik nauw betrokken bij de introductie van Kinesiotaping en Medical Taping in Europa en na mijn opleiding als Kinesiotape Instructor ben ik nationaal en internationaal cursussen gaan geven over deze behandelmethode.

Omdat ik van mening was dat deze tapemethode niet alleen door fysiotherapeuten gebruikt zou moeten worden, maar door veel meer professionele behandelaars, was ik de eerste die in Nederland een tape cursus samenstelde voor onder andere sportverzorgers en massagetherapeuten. Dat dit een succes is geweest, mag wel blijken uit de vele navolgers die er sindsdien bij zijn gekomen.

Omdat er bij sportverzorgers en massagetherapeuten veel vraag was naar extra kennis, ben ik in 2015 begonnen met het samenstellen en schrijven van de modules ‘Mobiliserende Gewrichtstherapie’, een soort afgeleide vorm van manuele therapie die veel vaardigheden voor de praktijk toevoegt. Ook deze cursussen zijn inmiddels internationaal geworden.

Over al deze onderwerpen heb ik een aantal boeken en publicaties geschreven, waarvan het boek ‘Medical Taping Concept – Manual’ wel het bekendste is. De eerste versie hiervan verscheen in 2004, in 2016 is de volledig herziene uitgave van dit boek verschenen. Het boek is in diverse talen vertaald en heeft internationaal een standaard neergezet.

Naast alle cursussen en publicaties, ben ik ook als behandelaar actief gebleven in mijn eigen praktijk. Het is tenslotte het mooiste vak van de wereld, niet alleen om door te geven tijdens de cursussen, maar vooral ook om zelf uit te voeren!