5,440.00

Opleiding Medisch Masseur ©

Aantal deelnemers: 18

Accreditatie: CPION en SNRO en daardoor door alle beroepsverenigingen BATC, FAGT, FONG, MBOG, LNVG, VBAG, NVST, VIV, VNRT, VNT en ZHONG. De opleiding is door het Cpion voor 50 ECTS geaccrediteerd.

Josya Sijmonsma is jouw docent

Wissen

Beschrijving

‘Wat is een medisch masseur?’ ‘Wat kan een medisch masseur?’

Deze vragen maken van een medisch masseur een masseur-“plus”. Een masseur die in staat is om op een empatische wijze een goed en doelmatig onderzoek te doen en een daarop afgestemd behandelplan te maken. Een (massage)behandeling die overeenkomstig de klacht effectief is en voor de client een verbetering in diens welzijn betekend. Dit is in sommige gevallen het volledig verdwijnen van pijn, maar het kan ook een situatie opleveren waarin de client de pijn als dragelijk ervaart en inziet dat het een onderdeel van zijn leven is, waarin begrip en ondersteuning wordt ervaren.

Dit is in uitzonderlijke gevallen, want bij 90% van de clienten verdwijnt de pijn in zijn geheel.

De medisch masseur herkent de situatie waarin de pijn een deel is van een proces, een ziekte of een gevolg is van een ongeluk of trauma, waarmee de client moet leren leven. De masseur kan dan op empatische wijze de client dat inzicht geven en met doeltreffende en intensieve behandelingen, een aanzienlijke verbetering van het  pijnpatroon geven.

Uiteraard kan een medisch masseur ook met een goede behandeling een volledige verbetering van klachten geven, als daarvoor geen pathologische oorzaak is, maar een klacht als gevolg van overbelasting. De behandeling is er dan op gericht om een volledig herstel te geven.

In het huidige werkveld van de gezondheidszorg in nl. zal de medisch masseur een plek naast de fysiotherapeut kunnen hebben. Ook is een eigen praktijk mogelijk(noodzakelijk), waar de medisch masseur door de goede verslaglegging van de klacht van de client een volwaardig gesprekspartner is van artsen, waardoor ook een verwijzing naar diens praktijk vergemakkelijkt wordt. Ook is voor sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen een medisch masseur een zinvolle aanvulling op het kunnen aanbieden van verantwoorde zorg.

Naast alle (deel) cursussen moet de cursist een persoonlijk ontwikkelingsplan maken en daarin begeleid worden middels intervisie  (klasgenoten) en supervisie (opleiders). Dit is de leidraad van de opleiding in therapeutische vorming. Via een werkstuk (portfolio) gedurende de opleiding, dient men hiervoor als eindpresentatie een verslag te maken naar de leiding van de opleiding.

Niet elke cursus zal met een toets eindigen, maar er zullen tussentijdse tentamens worden afgenomen.  De door het NGS erkende deelopleiding wordt met een landelijk examen getoetst.

Duur van de totale opleiding: 3 jaar

Kosten: € 5440,-

Modulen:

1) Sportmassage/Klassieke massage:

Dit is een 1-jarige opleiding, waarin de fundering wordt gelegd voor de opleiding tot Medisch Masseur.
Tijdens deze opleiding leer je de volgende onderdelen.

 • anatomie
 • fysiologie
 • theorie sportmassage
 • kwaliteitszorg
 • massagetechnieken
 • functieonderzoeken
 • spierlengtetesten
 • reanimatie/EHBO
 • tapen en bandageren

Dit is een redelijk intensief jaar waar je op meerdere vlakken getoetst gaat worden. De examens worden door het NGS en CITO afgenomen.
De kosten voor deze examens zitten niet bij de totale opleiding inbegrepen. Kijk hiervoor op de site van het NGS.

2) Libosan Therapy:

De opleiding “Libosan Therapy” is 20 jaar geleden ontwikkeld door Jürgen Libosan op basis van eigen ervaringen als masseur en het vele werken met collega masseurs en andere lichaamsgerichte therapeuten.

Ook eigen ervaringen na een hernia operatie en het genezingsproces dat verkeerd verliep door onjuist medisch handelen, hebben de aanleiding gegeven om een methodiek te ontwikkelen die enerzijds uitgaat van een goed begrip van de klachten en hun evt. oorzaak en vervolgens het inzetten van een adequate behandeling.

Cursus inhoud:

 1. anamnese
 2. inspectie
 3. het in kaart brengen van de spierconditie van de client (pijnformulier)
 4. diagnose en behandelingsvoorstel
 5. manipulatie/mobilisatie
 6. aanvang behandeling
 7. corrigeren van het bekken en wervels
 8. behandelen van de musculatuur
 9. medical tapen ter ondersteuning van de behandeling

A Methodiek en inzet:

 • leren behandelen op basis van details i.p.v. op kracht
 • het werken volgens K.I.S. (kort, intensief, switch)

B Technieken:

 • manipulatie/mobilisatie
 • deep tissue technieken
 • triggerpoint technieken
 • bindweefsel technieken
 • medical tapen

3) Myofasciale Technieken:

De cursus is gericht op een snellere en effectievere behandeling van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, met behulp van nieuwe ‘myofasciale technieken’.

Vanuit vernieuwde anatomische inzichten, leert de cursist door middel van gerichte palpaties de diverse myofasciale structuren te onderscheiden en beoordelen op onderlinge samenhang.

Tevens leren de cursisten bewegingspatronen van gewrichten te analyseren en deze d.m.v. myofasciale release technieken direct positief te beïnvloeden. De ‘Anatomy Trains’ van Tom Meyers, toegepast volgens de methode van Fysio Physics vormen de basis van deze cursus.

Doelstelling:

Hoofddoel:

 • klachten van het houdings- en bewegingsapparaat sneller en effectiever kunnen behandelen.

Subdoelen:

 • Verwerven kennis in de ‘nieuwe anatomie’ volgens Gil Hedley & Tom Myers
 • Beter inzicht in anatomie en samenhang myofasciale structuren
 • Beter inzicht in functionele stoornissen in relatie tot myofasciale ketens
 • Beter inzicht in biomechanica en arthrokinematica via de ‘nieuwe anatomie’
 • Nieuwe diagnostische vaardigheden en technieken
 • Nieuwe hands on myofasciale technieken
 • Sneller en beter behandelresultaat

4) Therapeutische hoofdpijnmassage:

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de meest voorkomende vorm van hoofdpijn: de spanningshoofdpijn.

Met een theoretische onderbouwing en een globale anatomie van het spier- en zenuwstelsel van nek en hoofd.
Daarnaast wordt in de cursus stilgestaan bij de samenhang tussen het lichaam (soma of bio), het geestelijke (psyche) en de omgeving (sociaal). In die onderlinge verhoudingen en hun verstoringen komt het ontstaan van spanningshoofdpijn aan de orde.

In de praktijk wordt uitgebreid stilgestaan bij het exploratie-interview, een uitgebreide anamnese vanuit het biopsychosociale model. Vanuit deze vraagstelling leer je als masseur ook meer coachend werken bij clienten met hoofdpijn, aangezien die vaak door leefstijlverandering ook vermindering van klachten zullen hebben. Deze coaching kun je dan begeleiden met ontspanningsoefeningen die grotendeels voortkomen uit de haptonomie en mindfullness.

Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor ontspanningsmassage en de behandeling van triggerpoints in de spieren van nek en hoofd.

Aan het eind van de cursus heb je het volgende geleerd:

 • Kennis van anatomie van aangezichtsspieren en  -zenuwen;
 • Het kunnen toepassen van een exploratie-interview om meer inzicht te krijgen in de client;
 • Het kunnen geven van ontspannings- en leefstijl instructies ;
 • Het kunnen geven van een adequate ontspanningsmassage, gericht op het wegnemen van hoofdpijn;
 • Het kunnen behandelen van relevante triggerpoints.

5) Mindfulness-massage:

Mindfulness-Massage brengt het gedachtengoed van de mindfulness en de kracht van massage samen door de aandacht van en voor het lichaam te verdiepen.
Door massage is er per definitie een aanraking van het lichaam. De kracht van (goede) aanraking is de wederkerigheid: zowel de masseur als de client voelt het effect en kan daaraan woorden verbinden, waardoor de client veel meer in het eigen lichamelijke bewustzijn komt.
Door mindful te werken en je client te leren hoe je meer mindful  in het leven kan staan, ontstaat er meer ruimte voor het ontwikkelen van (lichaams)bewustzijn.
Mindfulness-Massage brengt mensen uit het hoofd in het lichaam en geeft mensen meer ruimte. Dit creeert ook meer  bewust aanwezig zijn in het hier en nu.

Mindfulness-Massage heeft een diepgaand effect. Het ervaren van het lichaam door middel van een goede aanraking, gecombineerd met het bewuster worden van wat er in je lichaam gebeurt, maakt een mindful-massage tot een communicatieve massage.
Het lichaam is altijd aanwezig. Je focussen op je lichaam helpt om helder aanwezig te zijn en de geest tot rust te brengen. Bewust aanwezig zijn in het HIER en NU is een manier van omgaan met stress en spanning, die heilzaam is voor lichaam en geest.
Dit geldt zowel voor de masseur als voor de cliënt.

In een mindful-massage worden de 5 dimensies van zijn aangereikt : ademhaling, (los)laten (het leven laten gebeuren), acceptatie, bewustwording (awareness) en vertrouwen.

Inhoud:

 • Mindfulness: wat is het?
 • Neuro- fysiologische verklaring
 • Gedachten en gedrag
 • Filosofie
 • Praktische vaardigheden en ontwikkeling “mindful houding”

Integratie mindfulness en massage:

 • Praktische vaardigheden oefenen
 • Positieve effecten voor de masseur en de client kunnen verwoorden vanuit de mindfulness filosofie
 • Integratie 5 elementen van zijn in de behandeling: ademhaling, (los)laten, bewustzijn, vertrouwen en acceptatie.

6) Medische basiskennis op HBO-niveau (PLATO/CPION)

In toenemende mate professionaliseert de natuurgerichte gezondheidszorg zich. Hiervoor is het belangrijk een gedegen Medische Basiskennis te bezitten. Onze Cpion geaccrediteerde opleiding voldoet ruimschoots aan de PLATO-eisen en is hiervoor uitermate geschikt.

Het menselijk lichaam is een wonder op zich. Hoe meer je leert over de functies van en de samenwerking in het menselijke lichaam hoe meer bewondering je hiervoor krijgt. Als therapeut krijg je te maken met allerlei ziektebeelden en net dan is het een must om de onderliggende oorzaken bekeken vanuit de reguliere westerse geneeskunde goed te kennen. Zo weet je precies wanneer je kunt behandelen en wanneer het beter is om je cliënt te verwijzen naar een arts. En doordat je de taal van de artsen leert spreken en verstaan wordt samenwerking en overleg gemakkelijker.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door CPION en SNRO en daardoor door alle beroepsverenigingen BATC, FAGT, FONG, MBOG, LNVG, VBAG, NVST, VIV, VNRT, VNT en ZHONG. De opleiding is door het Cpion voor 50 ECTS geaccrediteerd.

Lesinhoud

De lessen anatomie/fysiologie en de lessen pathologie/farmacologie wisselen elkaar af. Per orgaansysteem wordt eerst de anatomie en fysiologie behandeld, pas daarna wordt de pathologie/farmacologie hiervan uitgelegd. Dit maakt de lesstof duidelijk en praktisch. De psychosociale basiskennis wordt halverwege de opleiding behandeld.

Anatomie – fysiologie – pathologie

 • Afweerstelsel Circulatie- en lymfestelsel
 • Motorische stelsel
 • Spijsverteringsstelsel
 • KNO – en ademhalingsstelsel
 • Urinewegstelsel
 • Huid en zintuigen
 • Hormoonstelsel
 • Zenuwstelsel
 • Gynaecologie
 • Geriatrie

Gezondheidszorg en psychosociale basiskennis

 • Kennis van de gezondheidszorg en organisaties
 • Psychologie
 • Psychopathologie
 • Therapeutische vaardigheden

7) Therapeutische vorming:

Zoals hierboven reeds eerder vermeld, gaan we tijdens de diverse cursussen uitbreid in op de therapeutische vorming van de student.
Wat houdt dit nu exact in?
Het zijn 3 leerjaren volgens het meersporen model, wat inhoud dat we jullie geen kunstje gaan leren van de diverse modules, maar het totaalplaatje van de gehele behandeling leren inzien en toepassen.

 • Diagnoseren o.a. door de juiste gespreksvaardigheden
 • Het lichaam als geheel zien
 • Leren intergreren van de diverse modules in één behandeling
 • Het kunnen schakelen in behandelvormen
 • Wat gebeurt en met de psyche, voor, tijdens en na de behandelingen.
 • Nazorg

Wij zijn momenteel bezig met de accreditatie van deze 3-jarige opleiding, zodat uw behandelingen deels of geheel vergoedt kunnen worden door de zorgverzekeraar.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten tot Dhr. Libosan info@massagelibosan.nl.

Extra informatie

Cursus Tafelspecialisatie © ( Deep Tissue Technics )

15-05-2019 – 1 dag – donderdag – 10.00 – 16.00 – Essenkade 3, Houten

Cursus Manuele Wervelcorrecties © voor de masseur (Bekkenscheefstand)

18-04-2019 / 25-04-2019 / 02-05-2019 – 3 dagen – donderdag – 10.00 – 16.00 – Essenkade 3, Houten

NGS Opleiding Sportmassage

23-09-2019 – 1 dag – maandagavond – 19.00 – 22.00 – Vening Meineszstraat 1, Ede

Cursus Tennisarm Therapie ©

14-03-2019 / 21-03-2019 – 1,5 dag – donderdag – 10.00 – 16.00 – Vening Meineszstraat 1, Ede, 27-06-2019 / 04-07-2019 – 1,5 dag – donderdag – 10.00 – 16.00 – Essenkade 3, Houten

Therapeutische Hoofdpijnmassage ©

09-05-2019 / 16-05-2019 / 23-05-2019 / 30-05-2019 / 06-06-2019 / 13-06-2019 – 6 avonden – donderdag – 19.00 – 22.00 – Essenkade 3, Houten

Cursus Myofasciale Technieken

10-05-2019 / 17-05-2019 / 24-05-2019 – 3 dagen – vrijdag – 9.00 tot 16.00 – Essenkade 3 in Houten, 01-11-2019 / 08-11-2019 / 15-11-2019 – 3 dagen – vrijdag – 9.00 tot 16.00 – Essenkade 3 in Houten

Mindfulness-Massage

07-03-2019 / 14-03-2019 / 21-03-2019 / 28-03-2019 / 04-04-2019 / 11-04-2019 – 6 avonden – donderdag – 19.00 – 22.00 – Essenkade 3, Houten, 10-10-2019 / 17-10-2019 / 24-10-2019 / 31-10-2019 / 07-11-2019 / 14-07-2019 – 6 avonden – donderdag – 19.00 – 22.00 – Essenkade 3, Houten