Privacyverklaring

Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V., gevestigd aan Vening Meineszstraat 1, 6717 JA, Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • www.libosanopleidingen.nl
 • Vening Meineszstraat 1
 • 6717 JA
 • Ede
 • +31614030079

Jurgen Libosan is de Functionaris Gegevensbescherming van Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. Hij is te bereiken via info@libosanopleidingen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@libosanopleidingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V.) tussen zit. Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Snelstart
 • Website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Massage- en Opleidingsinstituut Libosan B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.